Publikacje

Jestem autorem krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji oraz medycyny sportowej.

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

1. M. Hagner-Derengowska, K. Kałużny, B. Kochański, W.  Hagner, A. Borkowska, A. Czamara, J. Budzyński. Effects of Nordic Walking and Pilates exercise programs on blood glucose and lipid profile in overweight and obese postmenopausal women in an experimental, nonrandomized, open-label, prospective controlled trial. Menopause 2015 Vol. 22 nr 11. Nr pozycji z wykazu cz. A – 7836, Punktacja ministerstwa: 40,000

2. M. Hagner-Derengowska, K. Kałużny, W. Hagner, An. Kałużna, B. Kochański, A. Borkowska, J. Budzyński: The effect of two different cognitive tests on gait parameters during dual tasks in healthy postmenopausal women. BioMed Res. Int. 2016 : Vol. 2016, s. 1-7. Nr pozycji z wykazu cz. A – 1435. Punktacja MNiSW: 20.000

3. K. Konecki, B. Kochański, W. Żukow, W. Hagner. Bóle głowy pochodzenia szyjnego - wybrane techniki wg metody Briana Mulligana. Źródło: J. Health Sci. 2013;3(16):075-086, Nr pozycji z wykazu cz. B – 1107, Punktacja ministerstwa: 5.000

4. B. Kochański, K. Kałużny, M. Hagner-Derengowska, A. Plaskiewicz, M. Jaworska, W. Hagner. The influence of the McKenzie method on the quality of life of patients with lumbosacral spine ailments. Źródło: Med. Biol. Sci. 2014 T. 28 nr 2 s. 41-45. Nr pozycji z wykazu cz. B – 1364, Punktacja ministerstwa: 5.000

5. B. Kochański, K. Kałużny, M. Dylewska, M.Zieliński, W. Żukow, W. Hagner: Przygotowanie pacjenta do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) – opis przypadku. Źródło: J. Health Sci. 2014; 4(8): 173-180. Nr pozycji z wykazu cz. B – 1107, Punktacja ministerstwa: 5.000

6. B. Kochański, A. Plaskiewicz, D. Ratuszek, M. Cichosz, Ł. Wołowiec, M. Dylewska, W. Zukow: Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony – opis przypadku. J. Educ. Health Sport 2015, 5 (6): 433-440. Nr pozycji
z wykazu cz. B – 1089, Punktacja ministerstwa: 5.000

7. Cichosz M., Chrapek D., Kobylańska M., Wójcik B., Kochański B., Zukow W.: Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):157-168.  Nr pozycji z wykazu cz. B – 1089, Punktacja ministerstwa: 5.000

8. Cichosz M., Karczyński W., Kochański B., Kobaka K., Moskwa B.: Ocena skuteczności nieinwazyjnego masażu medycznego u pacjentów o leptosomatycznym typie budowy ciała
w łagodnym rozroście stercza (BPH). Rehabilitacja w Praktyce. 2015 (3), 73-75.
Nr pozycji z wykazu cz. B – 1841, Punktacja ministerstwa: 4.000

9. B. Kochański, A. Plaskiewicz, K. Kałużny, M. Dylewska, O. Płoszaj, M. Hagner-Derengowska, W. Żukow. Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta. J. Educ. Health Sport 2015 Vol. 5 nr 4 s. 90-101. Nr pozycji z wykazu cz. B – 1089, Punktacja ministerstwa: 5.000

10. B. Kochański, K. Kałużny, A. Plaskiewicz, Dorota Ratuszek-Sadowska, W. Hagner, W. Żukow. Metody oceny aktywności mięśnia poprzecznego brzucha stosowane w rehabilitacji. J. Educ. Health Sport 2015 Vol. 5 nr 4 s. 81-89.
Nr pozycji z wykazu cz. B – 1089, Punktacja ministerstwa: 5.000

11. B. Kochański, A. Plaskiewicz, K. Kałużny, A. Pawlicka, Wojciech Smuczyński, Magdalena Hagner-Derengowska,
W. Żukow, Wojciech Hagner. Atypical Rett syndrome form - case study. J. Educ. Health Sport 2015 Vol. 5 nr 2 s. 173-178. Nr pozycji z wykazu cz. B – 1089, Punktacja ministerstwa: 5.000

12. B. Kochański, A. Plaskiewicz, K. Kałużny, K. Klimkiewicz, W. Smuczyński, W. Żukow. Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. J. Health Sci. 2014 Vol. 4 nr 14 s. 101-108. Nr pozycji z wykazu cz. B – 1089, Punktacja ministerstwa: 5.000

13. B. Kochański, A. Plaskiewicz, M. Dylewska, M. Cichosz, W. Żukow, W. Hagner: Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego. J. Educ. Health Sport 2014 Vol. 4 nr 10 s. 322-330. Nr pozycji z wykazu cz. B – 1089, Punktacja ministerstwa: 5.000

14. Michał Cichosz, Bartosz Kochański, Ireneusz Dziweżek, Marzena Kobylańska, Artur Polczyk, Krystian Kałużny, Walery Żukow. Aktualne standardy diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych miednicy ze źródłem w stawach krzyżowo-biodrowych. Źródło: J Educ Health Sport, 2016, 6(11): 125-136. Numer pozycji z wykazu cz. B: 754. Liczba punktów z wykazu cz. B: 7.000.

15. Krystian Kałużny*, Anna Kałużna*, Jacek Budzyński, Wojciech Hagner, Bartosz Kochański, W. Żukow, Agata Bronisz, Magdalena Hagner-Derengowska. Uwagi: *Dwóch równorzędnych pierwszych autorów .Effect of a ten-week Nordic Walking exercise program on serum electrolyte concentration and plasma acid-base balance in postmenopausal women with overweight or obesity. Źródło: J Educ Health Sport, 2016, 6(12): 353-364. Numer pozycji z wykazu cz. B: 754. Liczba punktów z wykazu cz. B: 7.000.

16. Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Bartosz Kochański, Łukasz Wołowiec, Michał Cichosz, Walery Żukow, Wojciech Hagner. Ocena ryzyka kontuzji u strażaków na podstawie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen. Źródło: J Educ Health Sport, 2017, 7(5): 209-217. Numer pozycji z wykazu cz. B: 754. Liczba punktów
z wykazu cz. B: 7.000.

Jestem również współautorem książki pt. "Neurologia kliniczna w praktyce: homeostaza mózgu." Wyd. ASPEKTSPRESS, Inowrocław, 2016

Autor wystąpień na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

  • Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Zgorzelec – 2017, 2016, 2015, 2014.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Perspektywy rozwoju fizjoterapii" -  Pabianice - 2017, 2016.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość w Sporcie" – Włocławek – 2016.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa OMICS Group. Las Vegas - 2014.
  • Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki "Wyzwania współczesnej fizjoterapii - praca w zespole interdyscyplinarnym". Kraków- 2014.
  • Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji Jubileuszu X-lecia SKN "Motus". Holistyka w fizjoterapii - czy to możliwe? Punkt widzenia młodych fizjoterapeutów. Kraków – 2013.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie i jego funkcjonowanie we wszystkich sferach życia. Bydgoszcz – 2013.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Stypendium dla najlepszych doktorantów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w latach: 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17.
  • Wyróżnienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zdrowie i jego funkcjonowanie we wszystkich sferach życia” za pracę pt. „Zastosowanie metody Mulligana w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – techniki „SNAG”. - Bydgoszcz 2013.