O mnie

 

          Jestem absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim prowadząc badania w Katedrze i Klinice Rehabilitacji w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem za pracę pt. "Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w diagnostyce i terapii pacjentów z niespecyficznym bólem kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym". W 2021 roku ukończyłem specjalistyczny kurs z zakresu oceny i zaawansowanej Biomechaniki
w rehabilitacji i medycynie we wspólpracy z Instituto de Biomecánica de Valencia oraz Politechniką Śląską.

         Specjalizuję się w diagnostyce, terapii i prewencji dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz urazów i schorzeń narządu ruchu. Jestem absolwentem licznych polskich i zagranicznych szkoleń między innymi: Proprioceptive Deep Tendon Reflex® (P-DTR®), DNS - DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION, Metoda McKenzie – certyfikat
z akredytacją MCTA, Metoda Mulligana, FDM, Kinesiology Taping, Igłoterapia, Pinopresura, Terapia Wisceralna, FMS – Functional Movement, EMG w badaniach naukowych oraz wielu innych.

         Oprócz działalności terapeutycznej od 2013 roku pracuję jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia dydaktyczne na kierunku fizjoterapia. Jestem autorem i współautorem licznych krajowych
i zagranicznych publikacji naukowych w tym publikowanych na liście Filadelfijskiej.

        Jestem współautorem podręcznika dla studentów medycyny pt. „Neurologia kliniczna w praktyce: homeostaza mózgu.”. Od lat dzielę się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami na  krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.     

UKCZONE KURSY I SZKOLENIA:

 • Międzynarodowu Kurs "Functional evaluation and advanced biomechanics in medicine and rehabilitation" organizowany w ramach programu Erasmus+ przez Instituto de Biomecánica de Valencia oraz Politechnikę Śląską. 
 • Kurs metody McKenzie moduł A, B, C, D – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia - Kręgosłup oraz Kończyny
 • Specjalistyczny Międzynarodowy Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej połączonej z ruchem - metoda Mulligana moduł A+B, międzynarodowy certyfikat z akredytacją MCTA
 • DNS - DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION - Prague School of Rehabilitation
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Igłoterapia
 • Pinoterapia
 • Międzynardowy kurs Fascial Distortion Model (FDM)
 • Statystyka w badaniach naukowych (Statistica)
 • FMS -  Functional Movement System
 • EMG w badaniach naukowych
 • Wybrane zagadnienia z terapii manualnej wg Metody Mulligana połączonej z kinesiotapingiem
 • Kinesiotaping w sporcie wg. Medical Taping Concept
 • Obiektywna ocena pacjenta z wykorzystaniem EMG, treningu funkcjonalnego, platform stabilometrycznych i izokinetyki
 • Znaczenie obiektywizacji w procesie rehabilitacji onkologicznej
 • Wykorzystanie trakcji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa