Publikacje

Jestem autorem krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji oraz medycyny sportowej.

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

M. Hagner-Derengowska, K. Kałużny, Bartosz Kochański, W.  Hagner, A. Borkowska, A. Czamara, J. Budzyński. Effects of Nordic Walking and Pilates exercise programs on blood glucose and lipid profile in overweight and obese postmenopausal women in an experimental, nonrandomized, open-label, prospective controlled trial. Menopause 2015 Vol. 22 nr 11. 

M. Hagner-Derengowska, K. Kałużny, W. Hagner, An. Kałużna, Bartosz Kochański, A. Borkowska, J. Budzyński: The effect of two different cognitive tests on gait parameters during dual tasks in healthy postmenopausal women. BioMed Res. Int. 2016 : Vol. 2016, s. 1-7. 

K. Konecki, Bartosz Kochański, W. Żukow, W. Hagner. Bóle głowy pochodzenia szyjnego - wybrane techniki wg metody Briana Mulligana. Źródło: J. Health Sci. 2013;3(16):075-086.

Bartosz Kochański, K. Kałużny, M. Hagner-Derengowska, A. Plaskiewicz, M. Jaworska, W. Hagner. The influence of the McKenzie method on the quality of life of patients with lumbosacral spine ailments. Źródło: Med. Biol. Sci. 2014 T. 28 nr 2 s. 41-45. 

Bartosz Kochański, K. Kałużny, M. Dylewska, M.Zieliński, W. Żukow, W. Hagner: Przygotowanie pacjenta do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) – opis przypadku. Źródło: J. Health Sci. 2014; 4(8): 173-180.

Bartosz Kochański, A. Plaskiewicz, D. Ratuszek, M. Cichosz, Ł. Wołowiec, M. Dylewska, W. Zukow: Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony – opis przypadku. J. Educ. Health Sport 2015, 5 (6): 433-440. 

Cichosz M., Chrapek D., Kobylańska M., Wójcik B., Bartosz Kochański, Zukow W.: Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):157-168.  

Cichosz M., Karczyński W., dr n. med. Bartosz Kochański, Kobaka K., Moskwa B.: Ocena skuteczności nieinwazyjnego masażu medycznego u pacjentów o leptosomatycznym typie budowy ciaław łagodnym rozroście stercza (BPH). Rehabilitacja w Praktyce. 2015 (3), 73-75.
 

Bartosz Kochański, A. Plaskiewicz, K. Kałużny, M. Dylewska, O. Płoszaj, M. Hagner-Derengowska, W. Żukow. Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta. J. Educ. Health Sport 2015 Vol. 5 nr 4 s. 90-101. N

Bartosz Kochański, K. Kałużny, A. Plaskiewicz, Dorota Ratuszek-Sadowska, W. Hagner, W. Żukow. Metody oceny aktywności mięśnia poprzecznego brzucha stosowane w rehabilitacji. J. Educ. Health Sport 2015 Vol. 5 nr 4 s. 81-89.

Bartosz Kochański, A. Plaskiewicz, K. Kałużny, A. Pawlicka, Wojciech Smuczyński, Magdalena Hagner-Derengowska,nW. Żukow, Wojciech Hagner. Atypical Rett syndrome form - case study. J. Educ. Health Sport 2015 Vol. 5 nr 2 s. 173-178. 

Bartosz Kochański, A. Plaskiewicz, K. Kałużny, K. Klimkiewicz, W. Smuczyński, W. Żukow. Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. J. Health Sci. 2014 Vol. 4 nr 14 s. 101-108. 

Bartosz Kochański, A. Plaskiewicz, M. Dylewska, M. Cichosz, W. Żukow, W. Hagner: Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego. J. Educ. Health Sport 2014 Vol. 4 nr 10 s. 322-330. 

Michał Cichosz, dr n. med. Bartosz Kochański, Ireneusz Dziweżek, Marzena Kobylańska, Artur Polczyk, Krystian Kałużny, Walery Żukow. Aktualne standardy diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych miednicy ze źródłem w stawach krzyżowo-biodrowych. Źródło: J Educ Health Sport, 2016, 6(11): 125-136. 

Krystian Kałużny*, Anna Kałużna*, Jacek Budzyński, Wojciech Hagner, Bartosz Kochański, W. Żukow, Agata Bronisz, Magdalena Hagner-Derengowska. Uwagi: *Dwóch równorzędnych pierwszych autorów .Effect of a ten-week Nordic Walking exercise program on serum electrolyte concentration and plasma acid-base balance in postmenopausal women with overweight or obesity. Źródło: J Educ Health Sport, 2016, 6(12): 353-364. 

Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Bartosz Kochański, Łukasz Wołowiec, Michał Cichosz, Walery Żukow, Wojciech Hagner. Ocena ryzyka kontuzji u strażaków na podstawie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen. Źródło: J Educ Health Sport, 2017, 7(5): 209-217. 

Magdalena Hagner-Derengowska, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Walery Zukow, Kamil Leis, Małgorzata Domagalska-Szopa, Bartosz Kochański, Jacek Budzyński: Effect of a training program of overground walking on BTS gait parameters in elderly women during single and dual cognitive tasks Int J Rehabil Res. Grudzień 2020; 43 (4): 355-360.

Hagner-Derengowska Magdalena, Gałęcki Sławomir, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Cichosz Michał, Kochański Bartosz, Zukow Xawery. The assessment of Kinesiology Taping application in the reduction of menstrual pains among female basketball players. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(2):177-187

Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Cichosz Michał, Gałęcki Sławomir, Hagner-Derengowska Magdalena, Zukow Xawery. The use of Kinesiology Taping among people aged between 25 and 55 with the non-specific pain of spine in its lumbar and sacral part. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(2):165-176.

Cichosz Michał, Jetwuch Monika, Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Zukow Xawery. The SLR test – neurodynamics and biomechanics. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(1):73-84.

Krystian Kałużny, Bartosz Kochański, Renata Szadkowska, Anna Kałużna, Michał Cichosz, Walery Zukow, Wojciech Hagner, Magdalena Hagner-Derengowska; Ocena związku mięśnia poprzecznego brzucha (TRA) z występowaniem urazów i kontuzji u studentów. Pedagogy and Psychology of Sport. 

Jestem również współautorem książki pt. "Neurologia kliniczna w praktyce: homeostaza mózgu." Wyd. ASPEKTSPRESS, Inowrocław, 2016

Autor wystąpień na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

  • Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Zgorzelec – 2017, 2016, 2015, 2014.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Perspektywy rozwoju fizjoterapii" -  Pabianice - 2017, 2016.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość w Sporcie" – Włocławek – 2016.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa OMICS Group. Las Vegas - 2014.
  • Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki "Wyzwania współczesnej fizjoterapii - praca w zespole interdyscyplinarnym". Kraków- 2014.
  • Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji Jubileuszu X-lecia SKN "Motus". Holistyka w fizjoterapii - czy to możliwe? Punkt widzenia młodych fizjoterapeutów. Kraków – 2013.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie i jego funkcjonowanie we wszystkich sferach życia. Bydgoszcz – 2013.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Stypendium dla najlepszych doktorantów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w latach: 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17.
  • Wyróżnienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zdrowie i jego funkcjonowanie we wszystkich sferach życia” za pracę pt. „Zastosowanie metody Mulligana w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – techniki „SNAG”. - Bydgoszcz 2013.